Susan Botha

Met die leemte in my hart kan ek nou my pragtige rok aan mense skenk wat hopenlik vertroosting en liefde daarme sal ondervind.