Leanè Beukman

Leanè’s mother was the mastermind behind this wedding gown – 46 years ago. And then 12 years the train was repurposed into a christening gown for her granddaughter.

The letter received with this gown reads:

“My ma was die skepper van hierdie trourok – 46 jaar gelede!

Ons het uit die sleep gedeelte ‘n dooprokkie gemaak vir ons kleindogter se doop 12 jaar gelede!

Ons hoop dat dit met vrug aangewend kan word vir julle baie goeie projek!”

Thank you Leanè for entrusting us with your special gown!

Eric Elronde and the TAGI team.